Försäljning och kundönskemål

Under sommaren 2011 har försäljningen av bilder startat. Det finns för närvarande fem leveranskategorier under uppbyggnad.

* Väggprydnad canvas
* Väggprydnad posters
* Digital försäljning
* Datorbakgrunder
* Evenemang (kort/posters)

Kategori "Väggprydnad canvas":
   Här finns bilder förberedda för direkt försäljning i storlekar upp till 100x70 cm. Än så länge är det synliga utbudet begränsat, men du har full frihet att föreslå någon annan bild du hittat i arkivet för just canvasförsäljning. Hör av dig till picture@photolamal.se om en canvastavla önskas.

Kategori "Väggprydnad posters":
   Här finns bilder förberedda för direkt försäljning i storlekar upp till 100x70 cm. Än så länge är det synliga utbudet begränsat, men du har full frihet att föreslå någon annan bild du hittat i arkivet för just canvasförsäljning. Hör av dig till picture@photolamal.se om en speciell postersbild önskas.

Kategori "Digital försäljning": (Proffessionell kategori)
   Dessa bilder är prissatta enligt bildleverantörernas förening och utgör en grund för proffessionell bildbehandling och tryck i olika former. Det sammanhang i vilket bilden ska nyttjas är direkt avgörande för prisbilden.

Kategori "Evenemang (kort/posters): 
   Känner du till att du blivit fotograferad på något evenemang och vill ha en riktig minnesbild av detta finns goda chanser att bilden kan levereras i kort eller postersformat. Vid frågor, sänd e-mail till picture@photolamal.se. Billigare leverans kan ske i form av småbilder eller datorbakgrunder.

Powered by: Imagedesk